אליהו הנביא / סיפורי אליהו / מעשה בחסיד בנאי

מעשה בחסיד בנאי
אנשי סוד קוראים בשבת בברכת המזון - "מגדול ישועות מלכו" ומספרים מעשה בבנאי נסתר.
 


ומעשה היה בחסיד, עני, בעל בטחון, שהיה בלי מזון ומחיה ולא היו בביתו לא לחם לאכול ולא כסף לקנות.
השליך יהבו על ד' ובטח בו ויצא במוצאי שבת לחפש פרנסה.
פגע בנסיך שרצה שיבנה לו מגדל ופגע באליהו הנביא שעזר לו במעשה הבניין. העמיד לנסיך טרקלין ופלטרין בתוכו, מבנה כליל יופי, הספיק לבנות את המגדל ולהשלים את הבניין בעזרתו של אליהו, מהר מהר כחצי הלילה סיים את הבנין והרוויח די פרנסתו.כהנא עושה אליהו רבות במוצאי שבת – עוזר לכל אחד ואחד.
כשסיפר אבא את המעשה עם החסיד והבניין, היה מראה לנו קופסת הבשמים ומספר לנו את מעשה המגדל. המגדל הזה הוא דגם המגדל שהראה אליהו לחסיד ועל פיו בנו שניהם את הטרקלין במוצאי שבת עבור הנסיך.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972