מבוא
דמותו המסתורית של אליהו תופסת מקום חשוב לא רק בתחומיהם המוגדרים של המקרא, התלמוד, הקבלה והחסידות אלא גם בתחום הרחב והמקיף של הפולקלור היהודי ומכאן למדים אנו על חשיבותו הרבה בתודעת העם.
 


בפולקלור מתכוונים אנו לסיפורי עם מכל תפוצות ישראל ובכל לשון שהיא, שירים ומנגינות על נושא אליהו, תמונות בספרים יהודיים ומערות ובתי כנסת הקשורים בשמו.
כדי למנוע חזרה על פרקים אחרים בספרנו נמנענו מלדבר בפרק זה על אגדות התלמוד והמדרשים, מאמרי חז"ל או גדולי ישראל, על שירי מוצאי שבת וברית מילה ועל חומר של מאה השנים האחרונות. דיברנו רק על אליהו בפולקלור היהודי.
את הפרק חילקנו לנושאי משנה כדי להקל על ארגון החומר, אך בגלל הקרבה הרבה בין הנושאים אין להעמיד ביניהם גבולות ברורים וחתוכים. מריבוי החומר וגיוונו ניתן להתרשם עד כמה חיה ותוססת דמות אליהו הנביא בתודעת העם לדורותיו.

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972