אליהו הנביא / מערת אליהו / בתי כנסת מפורסמים על שם אליהו הנביא

בתי כנסת מפורסמים על שם אליהו הנביא
 


בתי כנסת ומקומות רבים בישראל ובעולם נקראים על שם אליהו הנביא.
המקומות החשובים שבהם הינם:
בית הכנסת אליהו הנביא בירושלים העתיקה, שהוא אחד מבתי הכנסת של רבן יוחנן בן זכאי.
בית הכנסת של אליהו הנביא בצפת , שקוראים לו גם בית הכנסת של האר"י.
חדר אליהו שעל יד כנסת יחזקאל בכפר כפיל שבבבל, שבו ישנה לפי האגדה מחילה המובילה עד ארץ ישראל. (על המחילה הזאת מסופר בירושלמי מעשר שני - דף פה עמוד ב')
חדר אליהו ליד קברו של נחום האלקושי במוצל על יד בית הכנסת הקדמון.
כנישתא דאליהו בבית_נורה.
בית הכנסת של אליהו באלכסנדריה הנזכר אצל ר' עובדיה מברטנורא,
בית הכנסת על שם אליהו בחלב ובחמה הנזכרים אצל השל"ה.

מלבד אלו ישנם כמובן עוד מאות בתי כנסת בישראל וברחבי העולם יותר ופחות מפורסמים הקרויים על שם אליהו הנביא.

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972