אליהו ומשה
 


בענינים רבים אנו מוצאים דמיון בין אליהו למשה.
משה נקרא ראשון ואליהו אחרון. משה נקרא "איש האלקים" ואליהו נקרא "איש האלקים", משה עלה למעלה ואליהו עלה למעלה, משה הרג את המיצרי ואליהו את חיאל. משה ברח מפני פרעה ואליהו מפני איזבל, משה כינס את ישראל לפני הר סיני ואליהו כינסם להר הכרמל.
משה ארבעים יום לא אכל ואליהו הלך בכח האכילה ארבעים יום.
משה עקץ את ישראל בדברים קשים - "אלה הדברים אשר דיבר משה".
אל תקרא דברים אלא דבורים שנשכו בדבורים, וגרמו למיתתו כמו הדבורה המתה עם עקיצתה ואליהו אע"פ שקנאי היה סבל ייסורים גדולים מתוכחתו והקוצים חזרו אליו ופצעו את לבבו ולא נרגע עד שקיבל עונשין על הדילטוריא והפך מקטיגור לסניגור ולמלאך הברית.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972