אגדת היצר הטוב
האגדה מספרת, כי בשעה שעלה אליהו הנביא במרכבת האש שלו השמימה, פגש שם את השטן. ממקום מושבו ראה אליהו כיצד מתערב השטן בין בני האדם בכל מקום ובכל זמן , כיצד הוא אומר את דברו מפתה את בני האדם ומסית ומדיח את האנשים לעשות את הרע בעיני ה'.
 


ידע אליהו כי הוא השטן, הוא היצר הרע והוא אף מלאך המוות. הוא מפתה את האדם ומסית אותו לדבר עבירה ולאחר מכן הוא הורגו.
השתומם אליהו הנביא אף למראה השפעתו הרבה של השטן בשמים, אשר גם שם, הוא בא להשטין על קורבנותיו ולהעיד נגדם.
שאל אליהו לפשר השפעתו הרבה של השטן וענו לו, כי זאת משום שמפתח הבחירה האנושית נמצא בידו, אשר בלעדיו אין כל בחירה.
כאשר הוסיף אליהו לשאול, אם כוחו של השטן כה גדול, כיצד יכול האדם לעמוד כנגדו? ענו לו, כי נגד היצר הרע קיים יצר שני, יצר טוב. בכוחו של היצר הטוב יכול האדם להתגבר על היצר הרע. וכאשר שאל אליהו היכן נמצא היצר הטוב, הראו לו פינה קטנה בליבו של האדם.דבר זה הפתיע את אליהו והוא בא כלפי הרקיעים בטענה – הייתכן? היצר הרע, השטן, יש לו גם הוא פינה בלב האדם ומלבד זאת הוא גם פוגש את האדם מבחוץ ומופיע אצלו בדמויות שונות ובכל מיני תחבולות על מנת לעורר בו את הרע, אינו מרפה ממנו עד אשר יהא בידיו ואף לאחר מותו מסית כנגדו בשמים ולעומתו, ליצר הטוב יש מקום אצל האדם רק בפינה קטנה בלב והוא הולך לבדו, בלי מלאך מן השמיים אשר יעזור בידו ויעורר כנגדו את הטוב.

כיצד ייתכן הדבר?
ביקש אפוא אליהו שירשו לו למלא שליחות קדושה זו – ללוות את האדם בחייו הקשים ולעורר בתוכו את הטוב. להיות לו לעזר לחזק את הטוב שבו להתמודד מול כח הרע ולעשות מעשים טובים.
נעתרו לו מן השמיים.
מני-אז ממלא אליהו את השליחות של מלאך טוב. הוא מלווה את האדם בדרכו הקשה בחיים , מעורר בו את חושיו הטובים, מלמדו להיות טוב ועוזר לו לחיות חיים טובים והגונים.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972