האר'י הקדוש
 


בשנת תשל'ב מלאו ארבע מאות שנה לעלייתו של האר'י הקדוש לצפת. לציון אירוע זה התקיים כינוס בביתו של האר'י הקדוש בירושלים העתיקה. בכינוס זה השתתף זקן אשר סיפר מעשה באר'י הקדוש.
מסורת בידינו שהמפתח לתורה נמצא בידו של אליהו הנביא וידוע הביטוי אשר השתמשו בו חז'ל "תיקו", כלומר "תשבי יתרץ קושיות ובעיות". כידוע, בימיו של אליהו במאבק שבין אליהו ונביאי הבעל על הכרמל קיבלו בשנית את התורה. המעמד של קבלת עול מלכות שמים שהיה על הכרמל בקריאת "ה' הוא האלוקים" נחשב כמעמד של תורה ובצבור הרבו לספר על מקרים אשר בהם נתגלה אליהו לחכמים, כשהוא מאיר להם פנים בעיקר בעת שהיו להם שאלות וספקות בעניינים שונים.בתורה יש שני חלקים, נגלה ונסתר. הנגלה, החוקים והמצוות נתנו לנו ע'י משה רבנו, ואילו את נסתר גילה אליהו לעולם. הוא למד עם הרשב'י בשעה שגילה את הזוהר, כ'כ הוא למד עם חכמים רבים, הוא ביקר בביתם או בבית המדרש יושב ולומד איתם ומגלה להם את סודות התורה.
אליהו הנביא למד גם עם האר'י הקדוש. זכה האר'י הקדוש למדרגה מיוחדת שרק יחידי סגולה ובודדים זוכים לכך. אליהו הנביא לא רק שבא אליו ולבית מדרשו אלא שגם העלה אותו למרומים. העלה אותו לישיבות של מעלה ללמוד במרומים. המקובל האלקי ר' יצחק אשכנזי, הידוע בכינויו "האר'י" או ר' יצחק לוריא, התבודד כעשרים שנה במצרים. תחילה למד במחיצתו של רבנו ר' בצלאל אשכנזי, ואחר כך בנה לו אוהל על שפת היאור להתייחד במחשבתו עם רבן של ישראל, משה רבנו. אשר הונח בתיבת גומא ביאור. הביט האר'י הקדוש ביאור וחשב על משה שהיה שם. באותו הזמן היה אליהו הנביא לבוא אליו לגלות לו סודות נסתרים. אליהו הנביא היה מדבר אליו והוא שמע והקשיב. הוא בא לחזק אותו מפני שנשמתו הייתה גדולה וראויה לחיזוק.


אליהו העלה את האר'י הקדוש למרומים לישיבות של מעלה, ששם מתגלה הסוד בכל כוחו, כולו אור וכולו בהיר. פעם למד מפי רשב'י ופעם אחרת הגיע אל ר' עקיבא ואף אל ר' אליעזר הגדול.
כאשר חזר למטה, וניסה לחזו על הדברים, לאמרם ולהעלותם בכתב, ולפרסם את סתרי התורה שלימדוהו באותן ישיבות של מעלה פעמו הדברים בליבו, לבו געש ורעש מרוב שפע חכמה ודעת שפעמו בו.
שוב בא אליו הרשב'י ואמר לו שהרעש שבלב שירת העולמות היא, ושאל אותו עד מתי אתה רוצה לשיר את שיר ה' על אדמת בני ניכר? בזה רמז לו לעזוב את ארץ מצרים ולעלות לארץ אבות ושם יזכה בשירה ויוכל לגלות רזי עולם.
האר'י הקדוש עלה לארץ ישראל ובה ניגלו לפניו מעיינות התורה והחכמה, ושם גילה אותן לאחרים.
כשעלה ממצרים לארץ הקודש, התיישב בהרי הגליל, העטופים בטליתות של מעלה וסודות בראשית. הוא היה יוצא עם תלמידיו להרים ולשדות לשפוך את ליבו לפני יוצר כל , והיה שר שירים מלאי געגועים וכיסופי נפש. בעת מעשה הי המגלה לתלמידים את סודות התורה ודבריו קלחו מנשמתו. 

:להלן רשימת הערות/הארות ותגובות לדף זה
 
 
יוסף קימל
09/11/2004

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972