קברו של ר' ישראל נאג'רה
 


המשורר המפורסם, ר' ישראל מנג'ארה, נפטר בעזה ושם גם מקום מנוחתו. כשהיהודים עזבו את עזה, בית הקברות נשכח ואיתו מקום קבורתו. כשכבשו את עזה במבצע סיני, נזכרו בו, וגם מקום קבורתו נתגלה לפתע ובדרך מקרה.
בזמן שעזה היתה בידי צבאות ישראל, הממונה יצא עם מלוויו למקום, והתעניין בקשר לבתי הכנסת העתיקים, לאכסנייה של שמשון ולדלתות העיר שהשיא משם. חיפש דברים עתיקים, ומצא מה שמצא. בין השאר, התעניין בקשר לבית הקברות העתיק, ולמקום מנוחתו של ר' ישראל מנג'ארה. אולם אף אחד לא ידע דבר, והוא לא הצליח למצוא את המקום.לפני שעזב את העיר, ישב בבית המיפקדה והביע את צערו על החיפושים שאיכזבו. היה שם חייל אלמוני אחד שישב כל הזמן בשקט והקשיב לסיפורי הממונה. כשסיפר הממונה על ר' ישראל מנג'ארה המשורר, והביע את צערו שלא מצא את מקום קבורתו, החייל האלמוני קפץ ממקומו ואמר בקול: נדמה לי שאני יודע איפה המקום.
הממונה שמח לשמע הדברים, וביקש ממנו ללכת אתו ולהראות לו את המקום. הלכו וחיפשו במקום מסויים ואף שאלו לשכנים, חקרו ודרשו, ולבסוף מצאו שם שרידים של בית קברות יהודי עתיק, ושם בוודאי נמצא גם מקום קבורתו של המשורר הגדול.
הממונה שמח על הדבר, והודה לחייל האלמוני, וביקש ממנו שיספר לו מנין ידע שכאן קבורתו של המשורר. ענה לו החייל: לא ידעתי, אבל חשדתי בכך, בגלל מעשה שהיה: היינו פלוגה שלמה של חיילים ישראלים כשנכנסנו לעזה, והיינו מאוד עיפים. כל הלילה הלכנו ברגל, כשהמרגמות על הכתפים והסטנים ביד, הלכנו רדומים, הלכנו והשתרכנו. היינו עייפים עד מוות והעינים נעצמו מעצמן. כשנכנסנו לעזה, רצינו להתחיל בשירה, ככניסתם של כובשים, ולא יכולנו לשיר. היינו עייפים, והעינים נעצמו. אולם בהגיענו למקום זה, התעוררה בנו לפתע רוח של שירה, והתחלנו שרים בקול. שרנו שירים נפלאים. שאלנו את עצמנו, מה קרה במקום זה, מנין אזרנו רצון וכוח לשירה, ולא יכולנו להסביר לנו פשר חידה זאת.


אולם כששמעתי את סיפוריך על ר' ישראל מנג'ארה, התחיל לבי דופק, והוא אמר לי, השירה היתה מכוחו של המשורר, ובוודאי מקום מנוחתו נמצא באותו השטח - וכך היה..
הממונה התפלא לשמע סיפורו של האלמוני, ושאל לשמו כדי לרשום אותו בפנקס שלו.האלמוני ענה לו בחיוך, הלא אנו נמצאים בעירו של שמשון, אענה לך כמו שענה
האלמוני למנוח, אביו של שמשון, למה זה תשאל לשמי? הממונה החוויר לשמע התשובה, הסתכל באלמוני והמשיך את הפסוק "והוא פלאי".

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972