מותו של ר' יוסי בן קיסמא
 


כשרבי יוסי בן קיסמא, נכדו של רבי שמעון בר יוחאי, מת, ערכו לו הילולה כמו שערכו לרבי שמעון בר יוחאי, ראש החבורא. כולם היו שמחים ביומא של הילולה, מלבד בנו הקטן שבכה בלי הרף והתאונן מרות על אביו הצדיק שהשאירו מיותם באמצע לימודו, טרם הספיק לעבור אתו על חמשת חומשי התורה וששת סדרי המשנה ולראות בהגיעו למצוות. בנו גחן על גוף אביו, צעק, יילל וביקש רחמים, שלא ישאירנו יתום בלא תורה ובלא דעת, ודמעות חמות זלגו מעיניו ונפלו על עיני רבי יוסי המת. רבי יוסי שמע את בכיותיו של בנו הקטן ופקח את עיניו. העולם הזדעזע ממעשהו של רבי יוסי, ונעשה רעש גדול בשמים וקיטרוג כנגד רבי יוסי, על ששינה את דרכי העולם וביטל את סדר הדינים. גזירה היא על ההולך, שלא לרחם על הבריות, ולא להענות לצעקות הנשארים, ואין זו מדרכו של המת לפקוח עינים בזמן שמספידים אותו ומטפלים בקבורתו. הקיטרוג הלך וגבר, וכמו שהתגבר הקיטרוג לדין, כך התגברה בכייתו של בנו לרחמים. הקולות נתערבבו זה בזה, ומלאכי מעלה היו רצים ועולים ומעלים את הקיטרוגים והבכיות, והיה נדמה שכל היקום מתפלג לשני צדדים, זה לטובת הבן הדורש רחמים וזה לטובת המקטרגים הדורשים דין, עד שלבסוף יצאה בת קול ואמרה: בזכות הבן, האב יקום לתחיה ויחיה עוד שלוש עשרה שנה כדי לגדלו לתורה.
רבי יוסי קם ממשכבו וחי עוד שלוש עשרה שנה, גידל את בנו בתורה ומצוות וזכה לחוג את הבר מצוה שלו. כשסיים את סעודת המצוה, והתפטר מעונשו של הבן, עצם את עיניו וחזר לעולם העליון.

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972