נשבה ארון האלקים
 


אין מיקום ודאי לקברו של רבי עקיבא, ומקומות רבים טוענים שקברו של ר' עקיבא אצלם. רבי עקיבא היה גדול בעמו, ויש המדמים אותו למשה רבנו, ואומרים שהיה ראוי שהתורה תינתן על ידו. מקומות רבים רָבִים עליו, להתייחד איתו ועם תורתו. לשלשה מן המקומות יש אסמכתא: טבריה - לשם עולים עד היום,
עקיבא אל מנצור הנמצא ליד קיסריה - שם רבי עקיבא ישב חבוש בבית האסורים,
ומבצר אנטיפטרוס (שליד ראש העין) הנזכר במדרשים קדומים.על מבצר ראש העין סיפר הממונה:
באותו לילה שרבי עקיבא נפטר בבית האסורים בקיסריה, אליהו הנביא בא לתלמידיו והודיע להם שניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון האלקים. התלמידים ידעו מי הוא ארון האלקים, ולמי מתכוון אליהו הנביא. מיד יצאה בת קול והודיעה בכל הארץ שנשבה ארון האלקים, והתלמידים נהרו לקיסריה לבית האסורים להוציא משם את רבם. נעשה להם נס: השער היה פתוח והשומרים ישנו ולא הרגישו. כשהיו כבר בחוץ - התחילו מתדיינים לאן להעבירו לקבורה. כל הערים והמקומות התחילו רבים ביניהם, וכל אחד טען: עלי יניח צדיק זה את ראשו. ההחלטה היתה קשה כקריעת ים סוף. היה שם חכם אחד שאמר: נשבה ארון האלקים! נביאו למקום שנשבה שם ארון האלקים - לדמות ארון לארון!
כולם הסכימו לרעיון. הלכו כל הלילה, והביאו את ארון האלקים לאנטיפטרוס של קצרה, שהוקמה במקומה של אפק, שם נשבה ארון האלקים כמו שכתוב בספר שמואל.
באותו רגע שהכניסו את ארון הקודש לתוך האדמה, ונשמתו של רבי עקיבא נסתלקה למעלה, צץ הארון בטבריה. בו ביום נולד רבנו הקדוש הוא רבי, שגופו היה ארון קודש לתורת ה', ובא לעולם במקומו של רבי עקיבא.


 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972