מקומות קדושים / מירון / הסכסוך עם העכן בעת קבורתו של רבי יוסי בן אלעזר

הסכסוך עם העכן בעת קבורתו של רבי יוסי בן אלעזר
 


בשני מקרים נחש העכן (סוג של נחש ארסי), הסכים למלא את בקשת המת ולתת לו "מקום" ליד קברו של רשב"י. הוא פתח את המערה לבנו של רבי שמעון, וכן היקצה מקום לתלמידו רבי יצחק. אולם מעשה שהיה עם נכדו של רבי שמעון, ר' יוסי. העכן התעקש ולא ויתר כמלוא הנימה, וכמעט שפרץ סכסוך חמור בין המלוים והעכן, סכסוך שהיה גורם לצרות רבות, לולא הבת קול שהצילה את המצב.בנו של ר' אלעזר, ר' יוסי, היה גדול בדורו, וכגדולתו בתורה כן צדקתו ומעשיו הטובים. אהוב למקום ואהוב לבריות וכל מעשיו קודש להשם. כשרבי יוסי מת, הכינו לו לויה גדולה והביאוהו למירון למערת אביו וזקנו. מצאו את העכן שומר המערה כרוך עליה. רצו להרחיקו ולהכנס למערה, והוא בשלו - נשאר כרוך למקום. אמרו לו: עכן! עכן! פתח פיך ויכנס בן אצל אביו - ולא פתח להם. סתם בזנבו ובפיו את פתח המערה. נעשה רעש בין המלוים ורצו להרחיק את העכן במקל שבידם.


היה שם זקן אחד, שעכבם מהמעשה וסיפר להם על נאמנותו של העכן לרבי שמעון ובנו. לא השתכנעו משידוליו של הזקן, משום שחששו לכבודו של רבי יוסי, שלא יזלזלו בגדולתו וימעטו את דמותו ברבים. המלוים הסתכלו בעכן ברוגז, והעכן הסתכל בהם בצער - היה ניכר שהוא רוצה לומר להם משהו אלא שהוא כבול ולא יכול. באותו רגע קרה להם נס, יצאה בת קול ואמרה - לא מפני שזה (ר' שמעון), היה גדול מזה (ר' יוסי), נתן לו להקבר כאן ולו לא, אלא מפני שזה היה בצער המערה כשהתחבא מרודפי עמו, וזה לא היה בצער המערה. כששמעו את בת הקול, הבינו את סיבת עקשנותו של העכן, נפרדו ממנו באחוה והעבירו את רבי יוסי למקומו.

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972