מעשה העכברים
 


לר' שלמה, יש סיפור בקשר לציונו של רבי פינחס בן יאיר. הוא מספר, שפעם היה צִיוּן על קברו של רבי פינחס, אך הוא נחרב על ידי העכברים, שכירסמו את אבניו, וסימניהן נראו זמן רב באבנים שהיו מונחות כגל על קברו של רבי פינחס.
ומדוע נטפלו העכברים לציונו של רבי פינחס? בגלל מעשה שהיה עם מלך סרקיא.
פעם ביקר מלך סרקיא בארץ ישראל, והיתה לו מרגלית אחת יקרה. שנפלה על האדמה. המלך נבהל והתכופף להרימה, אך עד שהוא התכופף, קפץ עכבר אחד ובלעה. המלך רצה לתפוס את העכבר ולא הצליח, העכבר התחמק ממנו וברח לשדות.
המלך היה עצוב מאד וכדרך העולם כעס על הארץ בה קרה לו המקרה המצער. חכמיו יעצו לו ללכת לרבי פינחס, שהוא מלומד בניסים, ואף יודע את שפת הבהמות והחיות.המלך בא לרבי פינחס, סיפר לו על צערו וביקשו שיעזור להחזיר את היהלום . רבי פנחס השתומם לשמע בקשתו.
וענה לו: וכי מכשף אני?
אמר לו המלך: אני בא למען שמה הטוב של ארצך, שאחת מבריותיה בלעה ללא הצדקה את מרגלית המלוכה.
רבי פנחס נענה לבקשת הקיסר, וגזר על העכברים שבסביבה שיתכנסו לפניו, וראה שלאחד מהם יש כעין חטוטרת קטנה על גבו. הבין שהוא זה שבלע את המרגלית, וגזר עליו להחזירה. העכבר נענה לפקודתו של רבי פינחס ופלט את המרגלית.


המעשה עורר את רוגזם של העכברים, מה לו לרבי פינחס להתערב בענינים שלהם, ולצוות עליהם. הם אמנם נענו לו משום כבודו ומחוסר ברירה, אבל הרוגז נשאר רוגז, והעכברים היו מתאספים בציונו ומכרסמים את אבניו, עד שנפל הציון ונעשה גל של אבנים.
 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972