התלמיד ששכח את לימודו
 


בציון שליד מערתו של רבי שמעון בן לקיש, היה בימים קדומים קברו של התלמיד ששכח את לימודו. שמו של התלמיד נעלם כמו שקברו נעלם אבל האגדה יודעת לספר את הסיבה מדוע שכח את לימודו.
התלמיד היה מתמיד גדול והצטיין בלימוד. רבו רבי שמעון בן לקיש החשיבו מאוד
והיה משתעשע אתו בדברי תורה. ופעם קרה שכשהתחילו לדבר בענינים שונים, הרב ראה
שהתלמיד שכח לגמרי את תלמודו, והתלמיד גם הוא הבחין בכך, וחלשה דעתו ומת מרוב צער.
ריש לקיש הצטער מאוד והתחיל לחפש את סיבת הדבר, ומצא שבאותו היום שהתלמיד שכח את לימודו התקוטט עם חברו כעס ורגז. ריש לקיש הבין שבגלל זה שכח את לימודו, הבנה זו הוא למד ממשה רבינו שבגלל שכעס נעלמה ממנו ההלכה.
הלך ריש לקיש לקברו של התלמיד, העלה אותו מקברו וגילה לו את סיבת השיכחה. רצה ריש לקיש שיפייס את חברו והבטיח לו להחיותו ולהזכיר לו את לימודו. הסכים התלמיד ובתנאי שלא ישכח אותו.
אמר לו ריש לקיש: אם תבטיח לי שלא תכעס יותר אבטיח לך שלא תשכח יותר. לא היה יכול התלמיד להבטיח ולא קם לתחיה. ציין ריש לקיש את מערתו בשביל שאר תלמידיו שיהיו נזהרים מכעס, והיה משנן להם השכם והערב "שכל הכועס חכמתו מסתלקת ממנו ושוכח לימודו".

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972