מקומות קדושים / קברו של ר' לוי בן סיסי בברעם / השטן המבקר את קברו של ר' לוי בסוסיתא

השטן המבקר את קברו של ר' לוי בסוסיתא
 


בדרך כלל, אנשי מעשה יראים ומאמינים מבקרים בקברים הקדושים ואין לשטן מקום
בתוכם. אך יש מקום אחד בארץ, והוא קברו של ר' לוי בסוסיתא שאליו עולה גם השטן בעצמו
בדחילו ורחימו ולשם כבוד והוקרה ולא לשם קנטור כדרכו בחיים.
ולמה עולה למקום זה, מספר הממונה:
בדרך כלל כולם נוהגים לספר בגנותו של השטן ואין לו אף סניגור אחד, אך ר' לוי היה
יוצא מן הכלל , כיון שדרש לטובתו.
והיה מקרה בפפוניא שבבבל, שעמד רב אחא בר יעקב ודרש בזכותו של השטן בענין
הניסיון של איוב, ואמר שהשטן התכוון לטובה, לטובת אברהם וישראל. בגלל ששמע השטן
שהקב"ה מעריך ומחבב מאד את איוב אמר "חס ושלום מינשי ליה לרחימותיה דאברהם" -
כלומר, ישכח את אברהם ויזכור במקומו רק את איוב. הלך להכשיל את איוב כדי להודיע,
שאחד הוא אברהם ואין שני לו, עבד נאמן איש תם וישר ירא אלקים וסר מרע.
כשרב אחא סיים את דרשתו, נדחק אדם גס אחד, גאותן, עם עינים יוקדות וקרניים
בראשו לתוך הקהל וניגש לרב אחא, נפל לרגליו ונישק אותם. נבהל רב אחא למראה פרצופו של האיש ושאל אותו: מדוע אתה עושה זאת ?.
ענה לו: הרי אני השטן ובאתי להודות לך בעד הסנגוריה שאתה מלמד עלי.
חייך רב אחא ואמר לו: הרי אלו דברים שלמדתי מרבי ומורי ר' לוי.
ומאז, כל פעם שעולים לקבר ר' לוי מסוסיתא, השטן מצטרף לעולים ומתעטף כאחד
מהם שלא להבהיל את האנשים, ועולה לקברו בדחילו ורחימו והוקרה נאמנה. מבין העולים
לקברו המבחינים בשטן יש כאלה המתלוצצים נגדו ואומרים שהתבלבל בין ר' לוי ללוי בר סיסי.

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972