מקומות קדושים / קבר האר'י בצפת / ספור הלידה והברית

ספור הלידה והברית
 

סיפור הלידה

אמו של האר"י סיפרה לו שפעם אחת באמצע הלילה דפק אורח על ביתם בעיר העתיקה וכשבעלה ר' שלמה פתח את הדלת ראה לפניו זקן שסיפר לו שהוא יהודי נודד בארץ ומחפש מקום לנוח קצת.
שאל אותו ר' שלמה כיצד הגעת בלילה לתוך העיר ששעריה נעולים בלילה ?
ענה לו הזקן שבדרך נס מצא פתח ונכנס.
שאל אותו ומדוע דפקת אצלי שהרי אני גר בקצה העיר ולא על ביתם של אחרים הקרובים לשער ?
השיב לו הזקן שבכל הבתים חוץ מביתו לא ראה אור ולא רצה להעיר אף אחד, אבל אצלו הוא ראה אור והבין שהוא עדיין ער ולכן דפק אצלו.
גם אצלי לא היה שום אור ? איפה ראית אור ? התפלא ר' שלמה,
כשהוא הראה לו על החדר ששכבתי בו לפני הלידה. הוא פתח את החדר וראה לפניו אור גדול, ואני כשרק ראיתי את הזקן, צעקתי אליהו הנביא !
ואז הוא גילה לנו את הבשורה הגדולה שייוולד לנו בן שיושיע נפשות ישראל מיד הקליפות ויבוא אור גדול לעולם בזכותו, אורו של הזהר. הוא הוסיף ואמר לנו שיבוא לברית להיות סנדק, וביקש שנקרא לו על שם יצחק אבינו.


סיפור הברית

ביום השמיני ללידתו הבאנו את הילד השכם בבוקר לבית הכנסת וכל היום חיכינו לאליהו הנביא שיבוא כפי שהבטיח. אנשים לא הבינו מדוע אנו מחכים, שכן לא גילינו לאיש דבר. כל הקהל האיצו בבעלי למהר ולקיים את הברית, והוא ענה להם שהוא מחכה לדוד שקבע אותו כסנדק. זמן רב חיכו ולבסוף הוא בא. אבל אף אחד חוץ מבעלי לא ראה אותו. אביך לקח אותך ונתן לאליהו הסנדק, אבל כיוון שלא ראו את אליהו התחילו לצעוק "הילד נופל ! הילד נופל !" ואז שמעתי את קולו של אליהו: "הוא נופל למעלה" ! ביקשתי פעם מבני שיסביר לי מה אמר אליהו, אך הוא ענה לי: קשה לבן אדם לכוון לדעתו ולהשגתו של אליהו אבל הוא חושב שהוא רצה לומר שכל יהודי נופל למעלה, כיון שעם נפילתו וסבלו הוא מתעלה ! בחיוך הוא גם ציטט את פתגמו של הזוהר ש"ארי ולביא לא נפלין". (זהר א, רלז).


 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972