האני לאין
 


האר"י היה מלמד את תלמידיו לבטל תמיד את האני שלהם לאין. הם השתדלו לשמוע את דבריו וללכת בדרכיו אבל לצערנו אירע מעשה שטן והאין שלהם האין הקטן שבקטן, נהפך לאני גדול שבגדולים. כל אחד ראה את עצמו כגדול, כגור אריה, כצדיק וכנביא. ר' חיים גדול תלמידיו ראה את עצמו כחזקיהו מלך יהודה שהקדוש ברוך הוא רצה למנותו למשיח והמלאכים התנגדו, מפני שלא אמר שירה. ר' חיים אף ניסה כוחו בשירה אלא שר' ישראל נג'ארה עלה עליו, שכן נשמתו מקורה מעולם הניגון. כל המלאכים היו מצטרפים לשירתו ברון יחד כוכבי בוקר- אך בלי ר' חיים. אף הוא לא שר שירה אלא התעסק בתורה וגינון הגן – הגן של עץ החיים, וקבע את עצמו לשומר הגן במקום מנצח על המנגינות, גנן במקום נגן.
כולם פחדו מר' חיים הוא היה כמו פאשה, שליט. הוא שלט אפילו על ר' יצחק רבו וכל שכן על תלמידיו. הוא לא נתן לאף אחד לדבר בשם ר' יצחק, הוא ושמואל בנו גנזו את כל כתביו, הוציאו והוסיפו ועשו כבתוך שלהם, הם התכוונו לשם שמיים. ר' חיים היה תלמיד חשוב, ר' יצחק החשיבו מאד אע"פ שהעלים ממנו דברים רבים, ולא תמיד נתן לו להיכנס לביתו ואף פעם לא הרשה לו להיכנס לחנותו לקנות ירקות.
ר' יצחק היה נותן ירקות לכל תלמידיו חינם, ללא תשלום אבל לר' חיים הוא לא נתן בחינם כדי שלא ייהנה מנהמא דכיסופא "אתה, אמר לו ר' יצחק צריך לעבוד, לקבל ולתת מתוך החנות של עצמך."

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972