הסולם
 


בביתו ובחנותו של האר"י היה סולם אע"פ שמעולם לא ראוהו מטפס עליו, ואם עשה בו שימוש זה היה רק כדי להעבירו מפינה לפינה, אך איש לא ראה אותו מטפס בסולם חוץ ממני מפני שישנתי בחדרו. לילות רבים ראיתי אותו מתפשט מגופו ומטפס למתיבתא של מעלה לשאול קושיות וללמוד תורה. לפעמים ראיתי אותו הופך את הסולם מלמעלה למטה כדי שהמלאכים ירדו אליו ללמדו תורה ולתרץ קושיות. כולם באו אליו ללמדו והוא היה נוהג לספר על כך לתלמידיו. ומעשה שהיה ורבו הרדב"ז גער בו על שהוא מחזיק גדולה לעצמו ומספר שכל גדולי ישראל באים אליו ללמדו תורה. אך הוא ענה לו בענווה גדולה, פעם שאלתי את רשב"י למה הוא מטריח את עצמו לבוא אליו וללמדו תורה מי אני ומה אני ?
ורשב"י ענה לי בפשטות שהוא בא לכל ילד יהודי ולאו דווקא אליו. הוא הוסיף ואמר לי: כל מלאך שמח לבוא לרחם של כל אם ואם ללמד תורה לכל תינוק עוד בהיותו עובר, ואתה לא יותר גרוע משאר התינוקות. עליך לספר את נפלאות ה' ודרכי לימודו. ומעשה שהיה ופעם אחת שכח האר"י להפוך את הסולם ולא הצליח להירדם כל הלילה, התהפך מצד לצד כאדם חולה ובבוקר קם כולו מטושטש.
בפעם אחרת סיפר לי שפעם בא רב אחד לביתו והסתכל בסולם וכשסיפר לו את ענין הסולם ביקש ממנו להרשות לי לטפס עליו והוא הרשה לו, וכשהגיע למדרגה השלישית ראשו הסתחרר והוא התעלף ונפל. ומאז למד שאין לו רשות לתת לאף אדם לטפס על הסולם.כשנודע המעשה לר' חיים הוא בא אליו באמצע הלילה יחד עם בנו שמואל הם רצו לקחת ממנו את הסולם אך הוא התנגד להם ונאבק עימם עד שלבסוף נשבר הסולם לשלבים, את השלבים העליונים הם הצליחו להוציא מידו אבל השלבים התחתונים נשארו בידו. ופעם אחרת בא אליו רבי אחד ואמר שהוא מבית יהודה ויהודה שמו הוא נולד בשנת של"ג לאחר מותו של האר"י ודוד אבי אביו ירד פעם בשבת מהסולם שבביתו לראות את הרוח המרעישה באילנות, וכשירד מהמדרגות נשברה מדרגה מתחתיו, נשתתק מלימודו ונפטר לבית עולמו. ור' חיים אמר לו שהמדרגה שנשברה נמצאת אצלו. כששמעתי את זאת נתתי לו את המדרגה השבורה והוא שמח מאד, לאחר מכן שמעתי שאומרים שהוא תיקן את המדרגה השבורה ותיקן לו ממנה סולם חדש. רציתי פעם לראות את הסולם שלו והוא דחה אותי כפי שדוחים קבצן חולה רוח.
האם אתה מתכוון לר' יהודה אשלג בעל הסולם ? שאלתי אותו .
יתכן שכן ויתכן שלא, כדרכי אני מבלבל אנשים, מקומות ואנשים ענה לי בחיוך מוזר.
רבו האר''י היה קשור לכל ההוייה ואהב כל בעל חיים. הוא אסר בצורה חריפה לצער בעלי חיים וסיפר סיפורים רבים על חשיבות ההגנה על בעלי חיים כמו מעשה הסולם והתרנגולים שמספרים בשמו. הוא גם טען והסביר שכל בעל חיים עלול להיות נשמה קרובה שמגולגלת בבעל חי.
ופעם סיפר לנו מעשה בתרנגול שהטריד בלילות את אנשי הסביבה ורצו להרגו
והרבי אמר לו לקנות את התרנגול המטריד ולשמרו בחצרו כיון שהוא גלגולו של שמש העיר שהתעצל לעורר את ההולכים לסליחות בסיום הלילה והתגלגל בתרנגול שקורא ומעורר ואין לו מנוחה בלילה.
הוא היה מקפיד שלא להרוג זבוב ונמלה, ואהב להסתכל במסעות הנמלות הדומות למסעותיו של האדם.
הוא סיפר שבזמן שהתחילו למכור בחנותו כל מיני תכשירים נגד יתושים וחרקים אמר לו הרבי שיודיע לכל התלמידים שלא להשתמש בהם היות שאסור לצער בעלי חיים. הוא הודיע על כך לכולם אע"פ שר' חיים גער בו על כך שהוא מדבר בשם הרב דברים שלא אמרם.
כששאלתיו מתי כל זה היה ?
ענה לי שהוא לא משתמש בלוח, וכי הוא מערבב ומחליף זמנים, ומתפלא שאני מעלה תמיד את אותן השאלות ואותן הספיקות והחקירות ולא מאמין לדבריו.השומר המסכן אהב להתערב בכל עניני משפחה, בעניני שידוך, חתונה, עקרות, מריבות הבעלים עם הנשים, גרושין וכו' ותמיד עמד לצד האשה והנערה. והיו לו בענין זה סכסוכים עם ר' חיים שהרחיק את הנשים מסביבת הרבי בשעה שהוא טען שהרבי דואג מאד לחיי המשפחה ולשלמות המשפחה וטובת הנשים, והוא אף העלה אותן למדרגות יותר גבוהות - הוא הבחין בהן בהבנה עילאית ורגישות יתר לכל דבר שבלב ובנפש ובזכותן אף נגאלו בני ישראל ממצרים ונכנסו לארץ ובזכותן ההמשכיות הנאמנה של כל דורות ישראל על פי מסורת האבות. הרבי אהב
לפזם את שירי הערש של אמו בשעה שר' חיים ביטלם כהבל הבלים והוא היה נוהג לשמור כל מיני סגולות לחיי משפחה ואף לשידוכים כדי לעורר אהבה ורעות ואפילו משקאות לעורר אהבה.
ופעם חידש לי שהרבי הקדוש רצה לאחד את כל התלמידים למשפחה אחת, דע לך-אמר לי- שהקיבוץ הראשון נוסד על ידי האר"י. הוא חשב הרבה על כך ודיבר עליו הרבה, הוא גם הכין כתבי התקשרות בין תלמידיו ובין אנשים סתם. הוא תמיד אמר שטובים השניים מן האחד והמנין מהווה עדות להליכה משותפת וחיים משותפים של בני אדם לא מבחינת הגוף אלא מבחינת הנפש. חיי הנפשות הוא כוח אדיר היות שהנפש לא סגורה בשום צד ולהיפך, חוטים יוצאים ממנה לכל הצדדים והאדם עצמו הוא הרבה יותר מהגוף שלו שהוא רק חלק משני והאדם עצמו סגור בתוך בחומת עור, גידים ועצמות.
הוא חי כיחידה בפני עצמה בשעה שהנפש היא באמת חלק מן ההוויה כולה, ורבו רצה לקשור את כל הנפשות באהבה הדדית לבטל את השקר שבאהבה האנוכית בזכות כוח ששים רבוא השורשים של כלל נפשות ישראל, ובכוח הששים רבוא של אותיות התורה ועל ידי שש מאות הכוחות שיש בציציות המתקשרים באחד על ידי י"ג הקשרים שהם אחד. היו לו רעיונות נפלאים וחוטי קשר נפלאים מעין פתילי תכלת נעלמים וסודיים, ולצערנו רבים מן החוטים הללו נשארו אצלו בסוד – הוסיף והמשיך באנחה- אבל הוא לא הצליח בזה, השקר גבר על הקשר והשין קפצה בראש והתפלגה לארבעה ראשים שבשעבוד מלכויות וקיררה את כל השאיפות כמו שעמלק עשה לישראל, והקטטות נתרבו בבית מדרשו והוא נפל קרבן לקטטות ומריבות.
הוא חלה טרם זמנו ונסתלק בסימן מחלתו כשהוא בן ח"ל שנים בלבד כשהוא חולה בנפשו, את כל חייו הקדיש לשמחה, לשמחה של מצות אהבה ורעות אבל למעשה היה כל ימיו בצער.
רצה להביא תיקון לעולם ותיקון לתלמידיו ולא הצליח.
הוא הצליח אמנם ללמד אבל הוא לא הצליח בעשיה.
את לימודיו בשבת הקדיש לשם יצירת אחדות אמת, בשבת הוא הצליח במידת מה לאחד את העולם כולו, כמו בימי בראשית, אבל לא בששת ימי המעשה. הוא לא היה באמת בעולם המעשה אע"פ שרצה בכך.
 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972