אבני אש
 


פעם אחת כשהייתי בצפת בשבת "בראשית" הביא לי סעדיה במוצאי שבת שתי אבנים להדליק מהן אש להבדלה, ואמר לי שהאר"י הקדוש היה נוהג במוצאי שבת "בראשית" בימי מצוקה וגם בשבתות אחרות, להדליק אש משתי אבנים להבדלה, לברך עליהן את הברכה - בורא מאורי האש, כפי שעשה אדם הראשון. וכך נהג האר'י לומר: "המסתכל באורו בשבת רגילה, רואה את כל מעשה השבוע. והמסתכל בו במוצאי שבת "בראשית" רואה בו את המעשים שבכל השנה".
ולרבו אמר: היו אבנים רבות כדי להדליק את האש והוא שומר על כולן, לפעמים היה נותנן לאלה שראויים לכך.
בהזדמנות זו סיפר לי על יחסו של רבו הקדוש לאבנים. האר"י ייחס חשיבות רבה לאבנים שמצא ליד קברות הצדיק, וטען שהן אבני קודש מלאות אור, תורה וחכמה, והיושב עליהן מתדבק בנשמתו של הצדיק, ונשמתו מאירה מאורן, ומשפיעה בדברים רבים על אוסף האבנים. בנוסף לכך נהג האר"י לאסוף את האבנים שהתגלגלו למרחוק ולשמור אותן בביתו. ובעת הלימוד בסוגיות קשות היה מורה לו, וגם לאחרים לשבת עליהן כדי להאיר את נשמתו ולזכות להבין את הסוגיה.
מעשה שפעם התבודד ששה לילות והגה במאמר אחד טמיר שלא היה יכול לתפוס, וכשישב על האבן שאסף ממירון, תיכף ומיד התבהר לו הענין. אמר לתלמידו שרשב"י בעצמו גילה לו את הפירוש הנכון. ומעשה דומה קרה לר' חיים בשעה שישב בשליחות הרב על גל אבנים ליד קברו של בניהו בו יהוידע. היו לו גם אבני תרופה ואבני תקומה קטנות לצורכי ריפוי ולמקשות ללדת, ר' חיים לקחן מביתו כדי להשתמש בהן לצרכים שונים ובעיקר לגרש בהן דיבוקים, וכיצד היה מגרש דיבוק בעזרת האבנים ? היה ר' חיים זורק אבן על הדיבוק שהתעכב לצאת, לגרשו מן הגוף עד שפעם התגלה לו הרבי בחלום וציווה עליו שלא לעשות כך, שכן הוא גורם יסורים לאדם שהדיבוק חדר לגופו. הוא גם הראה לו כיצד להוציא ע"י שפשוף האבנים את ניצוץ האש וכיצד להסתכל בשלהבת האש ובצבעיה השונים, המתעגלים בגלים פנימיים וגלים מקיפים בדומה לצבעי הקשת, כדי להעלות את נשמתו של האדם למרומים, בחזרה לאוצר הנשמות ממנו ירדה למטה. המים יורדים ומורידים את הנשמה למטה, והאור עולה למעלה למעלה ושניהם ביחד הם סולם שבו עולים ויורדים.


 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972