חיי האר'י
 


באותו לילה סיפר לי סעדיה מעט על חיי האר"י הוא היה בקי בסיפורים על חיי האר'י כיון שהיה שומר בביתו והיה משמשו בחנות ובבית המדרש ביום ובלילה. הוא גם טיפל במחלתו ומנע מהאר"י הרבה סכנות וייסורים, הוא לא נתן לו לערוך טבילות בחורף ולעמוד בעת קריאת התורה, האר"י תמיד שמע לו, בזכות יחסו לאימו, סעדיה צעק עליו וצווה עליו בשם אמו, ואף טען שהוא מחויב על פי דין לשמוע בקול אמו.
הוא תיאר את עצמו כשומרו ומשמשו הראשי של האר"י ההולך אתו תמיד לבית המדרש ואף לחנותו.
האר"י היה עובד וסוחר, היה קונה ומוכר ירקות והוא היה עוזר לו בזה. האר"י שילם לו בעד שרותיו אך הוא לא עשה זאת לשם פרנסה. פרנסה אפשר לקבל בכל מקום היה נוהג סעדיה לומר, הוא עשה את זה מפני שנפשו היתה קשורה לנפשו של האר"י.
היינו אז שני שומרים שהולכים וחיים ביחד, סיפר סעדיה - הוא שומר גדול ושומר כללי ואני שומר קטן, וככה אנו גם היום, הוא ממשיך לשלם לי בעד השמירה והטיפול עד ימים אלו ממש, אע"פ שאני לא רוצה בזה, הוסיף ואמר. היום כמו אז, האר"י משלים לו בכל חודש מספר פרחי-נחושת, הוא הראה לי את המטבעות שהאר"י נותן לו, ובכל פעם שחזרתי מצפת לביתי בתל-אביב או לירושלים היה נותן לי מטבע פרח בשם האר'י כשליח מצווה של האר"י, לקיים מצוות צדקה ולהביא את הגאולה.
רציתי לשלם לו בעד המטבע אך הוא הוא התנגד, זו מצווה של שליח מצווה ואסור לקבל שכר על כך.
באחד הפעמים סיפר לי סעדיה על לימודו של האר"י, וכך סיפר:
הרבי היה מעמיק בלימודו להבין את רזי התורה ולפעמים ישב לילות שלמים, מבודד הוגה וחושב על מאמר טמיר בזוהר, ומביט דרך חלונו הרחב על הירח והכוכבים, וכשגילה את אורו ותוכנו של המאמר, היה שמח מאד ורוקד מרוב שמחה מול הירח. היו מקרים שהיה סוחף אותי לתוך הריקוד והיינו רוקדים ביחד, אע"פ שלא ידעתי את סיבת השמחה.
שמחתי בשמחתו ולפעמים היה מזעיק את גוריו הצעירים באמצע הלילה ומודיע להם מה שנתגלה לו, כולם היו מתלהבים, שרים רוקדים ושמחים כביום נתינת התורה.
כל ימות השבוע היו לו ימי עשיה ועבודה, השבת והאור היו לו כעולם האצילות מעין בריאת העולם בבראשית. כל מה שלמד בימי השבוע שנה וחזר על כך בשבת. האור של שבת אצל האר"י היה כמספרו 207, בגימטרייא האור הרז של העולם הטמיר.


 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972