מקומות קדושים / קבר האר'י בצפת / פרקי זכרונות ורשמים

פרקי זכרונות ורשמים
מתוך מאמר "שומרים וקבצנים של המקומות הקדושים" שהופיע בידע-עם במה לפולקלור יהודי כרך כ'ד מס' 55-56.
 


שימשתי 10 שנים כמנהל כללי של מוסדות החינוך של יבנה תחכמוני בפולין ועסקתי בעניני חינוך כמחנך משכיל תוך התחשבות עם המסגרת הפדגוגית המקובלת ועם נתונים ודימויים רציונליים. כנין ונכד לגדולי ליטא מבית ר' חיים מולוז'ין. הייתי טיפוס של מתנגד ליטאי מובהק ולא עסקתי "בשטויות של פולקלור" ואף לא בנושאים של מיסטיקה וקבלה אע"פ שאחד מראשוני המשפחה "ר' מוטלה דער פרומער" היה מקובל ואף בעל מופת. שמעתי עליו הרבה אע"פ שאף אחד לא ידע מי היה ומתי חי ובאיזה מקום ובאילו שנים פעל ולמד. הוא היה מעין אישיות פלאית בלתי מזוהה בשום פרט, אע"פ שכולם שמעו ודיברו עליו כעל בר סמכא קדישא ואשר סיפרו דברים רבים בשמו. כטיפוס רציונלי מתנגד לא התייחסתי בימים ההם לדברים שהיו קשורים אליו, ולעולמו הנעלם והפלאי.
חברתי באותה תקופה ספרים רבים בעלי אופי רציונלי, ספרי הראשון בפולין משנת תרצ"ב, היה בשפה הפולנית בשלושה כרכים על מחשבת ישראל, והוא היה ספר רציונלי מובהק. בדומה לו כתבתי לאחר מכן בשנת תרצ"ד ספר על הרמב"ם.
בעבודתי בארץ כמרכז הפועל המזרחי בשנים 1940- 1948 וכמנכ"ל משרד הדתות בשנת 1948-1971 השתניתי בתחומים רבים. בעבודתי המשרדית המשכתי לעבוד במסגרת הרציונלית המקובלת, אבל בליבי ובנטיותי נמשכתי באופן אישי לא-רציונלי, לטמיר ולנעלם.
את השינוי שעברתי אני מסביר לעצמי כתוצאה מהשואה והקמת מדינת ישראל, שבליבי ובנפשי הכרתיה כאתחלתא דגאולה. ומאז התחלתי להתעניין בתופעות מיסטיות באגדה ובתורת הח"ן ובין השאר התחלתי להתעסק בעליות למקומות הקדושים, וחידוש פני ההווי היהודי מתוך הדגשת חבלי המשיח של השואה, וימי המשיח שבבנין הארץ והקמת המדינה פעלתי רבות בשטח זה. חדשתי מסגרת שלמה של "חדש ימינו כקדם" שחדר להווי של החיים הדתיים, ואף חזרתי בנפשי לדורות קודמים, וכך נקשרתי לסבא הפלאי והבלתי מזוהה ר' מוטלה דער פרומער, התחלתי להיזכר בכל מה ששמעתי עליו בבית אבא ואצל הדודים רבני ורשה, מבית סבא ר' זאנויל קלעפיש זצ"ל ואב"ד ורשה, ר' מוטלה קלעפיש, ר' חיים לייב יודקובסקי, ר' אבא חיים מיקלישנסקי, ר' בנציון קלעפיש, ר' חיים פיין ואחרים !תחום חשוב שהתחלתי להתעניין בו משנת תש"ג, מהשנים שהייתי עם אבי זצ"ל בעיר העתיקה היה העליות למקומות הקדושים, הכותל המערבי, מירון, צפת, טבריה וכו'. אבי זצ"ל הגרש"ד כהנא שימש כרבה של ורשה ועם עלייתו לארץ בשנת ת"ש נתמנה בתפקיד של כבוד לרבה של ירושלים העתיקה כיון שרצה לגור ליד הכותל המערבי, להתפלל למען אנשי קהילתו וקהילות ישראל ולהינצל מציפורני החיה הטורפת. באופן טבעי נקשרו אליו אנשי ירושלים העתיקה והעולים לכותל, וביניהם מקובלים מעולי פולין. חייתי באוירתם ואף עליתי עימם בשנת תש"ג למירון, צפת וטבריה. לאט לאט נגררתי לעולמם של מבקרי המקומות הקדושים. אני משתמש בביטוי "נגררתי" מפני שלמרות כל נטיותי המיסטיות נשארתי תמיד רציונליסט מובהק אע"פ שהתעסקתי בהרבה ענינים מיסטיים, לא השתחררתי משלטונו של השכל, למרות התנגדותי לשלטונו ומרדתי בו.
במסגרת עבודת המשרד, בשנות כהונתי כמנכ"ל משרד הדתות בשנים 1949-1971 הקדשתי תשומת לב רבה ויחס למקומות הקדושים, ועוד יותר מחוץ למסגרת עבודתי, את כל רגעי החופש והמנוחה הקדשתי למקומות הקדושים, טיפולי בהם היה למעשה רציונלי, ביססתי את החומר האינפורמטיבי המתייחס אליהם, שיפצתי אותם ואף חידשתי את ההווי שלהם, לפי הכתוב ברשימות ולפי המקובל, העליתי על המפה הישראלית למעלה משלוש מאות מקומות קדושים רובם של קברי צדיקים. היו שחשדו בי שהמצאתי מקומות קדושים ואף יצאו נגדי, אבל הנכון הוא שלא המצאתי שום מקום, כולם מבוססים על יסוד רשימות ומסורות, ברור שמי שרוצה יכול לבטל את כל הרשימות הנמצאות בכתובים, אבל אין שום צורך לבטלם. במיוחד כשביטולם לא משנה הרבה כיון המסורת נשארת תמיד מסורת, ומכח זה היא פועלת. 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972