מקומות קדושים / הכותל המערבי / מעשה בכותל המערבי

מעשה בכותל המערבי
 


כשנחרב בית המקדש בידי הרומאים, העבירו שליטי רומא את כלי המקדש – המזבח, השולחן, המנורה, והפרוכת לעיר בירתם, ודימו להעביר את ירושלים לרומא, את תורתו של משה רבנו לתורתו של אותו האיש, וארמונה של רומא ישמש במקום מקדשו של אלוקים. העבירו את הכל, אולם המקום נשאר במקומו. רצו לקעקע את המקום - ולהפכו לתל עולם ולא הצליחו. המקום נשאר במקומו והשכינה נשארה בו, חרשו את המקום חרישה על גבי חרישה, כדי לשנותו ולקעקע אותו. חרשו וחרשו – עד שנעשה המקום לעיי חורבות, אך השכינה המשיכה לשכון בו. ראו שלא ניתן לקעקע את המקום - מילאו אותו באשפה. ומבית-לחם, מקום מרכזם, שלחו בכל יום ויום עגלות של אשפה לכסות את פני המקום. עד שפעם התגלה הדבר, ומהאשפה התגלה מקום המקדש לקיים מה שנאמר: "כי מאשפות ירים אביון". ומעשה שהיה בחליף אחד שקבע את מקום משכנו בירושלים בהר ציון. יום אחד השקיף מחלונו וראה גויה זקנה מאוד המביאה שק זבל ומשליכה אותו בסמוך לארמונו. חרה אפו מאוד ושלח אחד מעבדיו להביא את הזקנה אשר מלאה לבה לחוצפה כזאת - לפניו. רגז עליה החליף ושאל אותה: "מאיזה מקום את ? ותאמר לו: מבית לחם, התרגז החליף עוד יותר ושאל, ובבית לחם אין לך מקום להשליך אשפה ? ענתה לו: כך הוא מנהג אבותי, מדור דור, וקבלה היא בידינו שכל מי שמוליך זבל למקום זה מצוה הוא עושה, שכך ציוו ראשי בית לחם אשר על כל מאמין ומאמין להביא שק אשפה פעם בשבוע ולהשליכו במקום זה - עליו עמד פעם בית מקדשם של היהודים, כדי שישתקע בזבל ולא ייזכר שם ישראל עוד. כששמע החליף את הדברים, ציווה לאנשיו לפנות את האשפה ואף זרק מטבעות על השטח כדי שאנשים יחפשו את המטבעות ויפנו את האשפה, חיטטו ימים מספר עד שלבסוף נתגלה להם מקום המקדש והשריד האחרון - הכותל המערבי כשהוא קורן מתוך האשפה והזבל. 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972