הכותל למטה
 


מי שהשקיף מהר ציון על פני ירושלים העתיקה, ראה את האבנים העליונות של הכותל המערבי והר-הבית, עליו מתנשאים הצריחים של מסגד עומר.
מראה זה הפליא את המבקרים בהר ואת האנשים שהיו רגילים לרדת מאתים ושמונים מדרגות עד שהגיעו לכותל המערבי.
פעם שאל אחד היורדים את רבה של העיר העתיקה, הגאון הצדיק ר' שלמה דוד כהנא זצ'ל רבנו ! למדתי בחדר, שהר המוריה עליו נבנה הבית הוא ההר הגבוה ביותר בירושלים והסביבה, וכאן יורד אני ללא הרף, יורד ויורד עד שמגיע לכותל. איך לפרש זאת ?
ענה לו הרב הישיש, "ירושלים נבנתה על גבי חרבות, ואשפה על גבי אשפה ומשום כך נראית גבוהה יותר, אולם אני שמעתי פעם ממקובל אחד שאמר שהר-המוריה היה בראשונה עמק, וכשרצה הקב"ה להעמיד את מקדשו עליו, תרמו לו כל ההרים שמסביב את חלקם, והתנשא הר המוריה מעל לירושלים ונעשה הר גבוה מכולם. וכך פירשו את שמו של הר המוריה, שמיראתו של הקב"ה נעשה הר.
וכשחרב הבית חזר ההר וירד ונעשה עמק - עיר אלקים מושפלת עד שאול תחתיה, ירידה כמידת החורבן. ויחזור ויתנשא להר בעתיד כשיבנה המקדש, כמו שנאמר:
"והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' ונשא מגבעות" בראש ההרים - יתנשא מגבעות". (ישעיה ב' ב').
ועוד הוסיף הרב הישיש ואמר: כשישראל בתפארתו עולה האור מלמעלה, אולם כשישראל בשפל, שכינה עמו בצרה והאור בוקע מלמטה, יורדים אליו.
כשנפלה ירושלים העתיקה והכותל המערבי נשאר בודד בשבי האויב, רצה ההר להוסיף ולרדת יותר למטה כמידת החורבן. רמזו לו על שמחת ישראל בראשית צמיחת גאולתו ונשאר עומד במקומו. ואחרים אומרים שאף התרומם במקצת, כדי שהעולים להר ציון יוכלו לראותו ולהתייחד אתו בשמחת האתחלתא.

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972