חודשי השנה / תשרי / אירועי החודש

אירועי החודש
 


א' תשרי - קידש ר' אמנון את ה' ברבים וחיבר את הפיוט ונתנה תוקף.

ג' תשרי - צום גדליה היום בו נהרג גדליה בן אחיקם (מלכים ב, כה).

ד' תשרי - נפטר הרב יהודה חי אלקלעי, מאבות הציונות הדתית בשנת
תרל"ט.

י' תשרי - נהרג רבי עקיבא על קידוש ה' לפי המסורת. ויש אומרים שנהרג בה'
בתשרי.

ביום-הכיפורים תשל'ד פרצה מלחמת יום-כיפור.

י"א תשרי - יום העלייה של מושב תקומה וקבוצת כפר דרום בשנת תש"ז.
בו ביום הוקמו בין לילה 11 יישובים חדשים בא"י.

י"ב תשרי - הודיעה ממשלת בריטניה לאו'ם על הסכמתה לפנות את א"י
בשנת תש"ח.

י"ד תשרי - נפטר המגיד ר' ישראל מקוז'ניץ מגדולי החסידות בשנת הקע"ה.

בשנת תרצ"ט פלשו הנאצים לוורשא והתחילו גזירות השמדה.

י"ח תשרי - נפטר ר' נחמן מברסלב, בשנת תקע"א, שהיה מגדולי החסידות.
נכבשה באר-שבע בשנת תש"ח.

י"ט תשרי - נפטר הגאון ר' אליהו מוילנא (הגר"א) בשנת תקנ"ה.

כ"א תשרי - נוסד אירגון השומר (בר-גיורא) בשנת תרס"ח.

כ"ד תשרי - נפטר הרב אליהו גוטמאכר מאבות הציונות הדתית בשנת
תרל"ה.

כ"ה תשרי - נפטר ר' לוי יצחק מברדיצ'ב, בשנת תק"ע, מגדולי החסידות.

נפטר ר' משה סופר (ה"חתם סופר") מגדולי התורה בדורות האחרונים בשנת
ת"ר

כ"ח תשרי - קבוצת עין צורים עולה להתיישבות בהרי חברון בשנת תש"ז.

נוסדה הקבוצה הראשונה, דגניה בארץ בשנת תרמ"א.

כ"ט תשרי - נפטר דון יצחק אברבנאל, מנהיג יהודי ספרד בשנת רס"ט.

נפטר שמעון הצדיק ועולים לקברו בירושלים.

ל' תשרי - יום העלייה של "משואות יצחק" להרי חברון בשנת תש"ו.חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972