חודשי השנה / תמוז / ארועים בחודש תמוז

ארועים בחודש תמוז
 


ג' תמוז - העמיד יהושע את השמש והירח בעמק אילון ולא כבה אורם 36 שעות כדי שיספיקו להשתלט על האויבים, (יהושוע י').

ב' תמוז - יום תעניתם של אנשי מעשה לזכר הספרים שנשרפו בפריז בימי המלך פיליפ בשנת ה' אלפים ד' ולזכר הספרים שנשרפו בשואה. התענית נקבעה לערב שבת חוקת.

ה' תמוז - "מבצע יונתן" בו חילצו את בני הערובה שנחטפו והוחזקו באנטבה-בשנת תשל"ו

ה' תמוז - בו נכלא בשנת 1286 רבינו מהר"ם מרוטנבורג כשחטפו אותו בעלותו לארץ.
יום תענית בעל התוספות יום טוב, ר' יום טוב הליר, שנידון למיתה על ידי מלך אוסטריה.

ח' תמוז - נוסד הכפר נווה-יעקב בהרי ירושלים בשנת תרפ"ד.
נפטר הרב י.ל. הכהן מימון, מנהיג המזרחי.
הובקעה העיר ירושלים בימי נבוכדנאצר.

י"ג תמוז - נוסדה "אחוזת בית" שממנה התפתחה תל-אביב בשנת תכ"א.

ט"ו תמוז - נפטר ר' חיים אבן עטר בעל "אור החיים", בשנת תק"ג.

י"ז תמוז - צום שבעה עשר בתמוז. בו הובקעה העיר ירושלים בימי החורבן.
היום בו שלח נח את היונה לראות "הקלו המים על הארץ" בימי המבול.

י"ט תמוז - יום עלייתם של הביל"ויים לארץ בשנת תרמ"ב.

כ' תמוז - נפטר בנימין זאב הרצל חוזה המדינה, בשנת תרס"ד.

כ"א תמוז - נפטר חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי, בשנת תרצ"ד.
נוסדה טירת צבי בעמק בית שאן בשנת תרצ"ז.

כ"ג תמוז - יום כיבוש ירושלים על ידי הצלבנים, בשנת תתכ"ט- בו ערכו טבח
איום ביהודים.

כ"ו תמוז - "פורים יעקב פרנק", המומר הצורר, בפקודת הבעש"ט.

כ"ח תמוז - אישרה מועצת חבר הלאומים את המנדט של ממשלת בריטניה
על א"י להבטחת בית לאומי לעם היהודי בא"י (תרפ"ב)

כ"ט תמוז - נפטר רבינו שלמה יצחקי "רש"י" הנקרא בשם הפרשנדתא,
בשנת תתס"ה.
נפטר זאב ז'בוטינסקי ממנהיגי התנועה הציונית, בשנת ת"ש.

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972