חודשי השנה / סיון / מזל החודש

מזל החודש
 


בחודש זה נתן הקב"ה את תורתו לעם ישראל ומזלו - התאומים. משה אסף את כל העם למרגלות ההר ועלה לבדו על הר סיני. השכינה ירדה על ההר ואלוקים נתן את התורה לעם ישראל. כל המעשה מסופר בפרוט בפרשת יתרו, אולם אנשי סוד מספרים דברים נפלאים על אותו המעמד, סיפורים כתובים ברמז וסיפורים שלא נרשמו כלל וכלל והשמורים בלבם. בין הסיפורים הרשומים ברמז נמצא סיפור על התאומים שהופיעו למעמד, שני אחים דומים אחד לשני בגובהם ובדמותם וכמעט שאי אפשר היה להבחין בין שניהם. הם הופיעו ביחד ועמדו במקום בולט, תלויים בין שמים וארץ וכולם ראו אותם וכולם שאלו מי הם וכל אחד ענה תשובה אחרת . אחד אמר שאלה הם בני יצחק, עשו ויעקב, שניהם באו לקבל את התורה , היות ששניהם היו בהתחלה , עד לשנה הי"ג, עד הכנסם בעול מצוות, דומים אחד לשני, וביום שהגיעו לקבל את התורה נפרדו. יעקב קיבל את התורה ועשו דחה ולא קיבלה, והלך לרעות בשדות זרים להיכלו של הבעל. אחרים אומרים שהם משה ואהרון. ובמשנתו של ר' מוטלה מספרים שזה היה זבולון, ראש החודש, והממונה על כל מעשי החודש ואחיו יששכר. ולמה הביא איתו את יששכר? מפני שלא רצה לבוא לבדו לקבלת תורה, אלא ביחד עם אחיו, שאיתו עשה עסק של שותפות. שהוא יששכר ילמד תורה והוא זבולון יכלכל אותו. זבולון עובד כפליים: בשביל עצמו ובשביל יששכר, ויששכר לומד כפליים בשביל עצמו ובשביל זבולון. פחד זבולון לבוא בעצמו- ולקח איתו את יששכר שאם ישאלוהו אם למד תורה- יענה שיששכר למד בשבילו והביא אותו שיעיד על כך, וראייה לסיפורים הביאו מדמותו של יששכר- שכתפיו היו כפופים מכובד העול שטען עליו והיה נראה כחמור גרם- רזה וחלש אף על פי שלא עבד כלל וכלל, אלא למד תורה וקיימה. וכל זאת למה? מפני שקיבל עליו שני מטענים: עול של תורה שלו ושל זבולון והתורה כידוע מתישה כוחו של אדם וזבולון אף על פי שעבד כפליים היה נראה כגיבור לעומתו.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972