חודשי השנה / סיון / שבט החודש

שבט החודש
 


זבולון נקבע כשבט החודש. ועבודה קשה היתה בסידור המינוי. כל השבטים רצו להתמנות לחודש זה שהוא חודש התורה, המאפיינת את ישראל. השבטים רצו להיות הממונים על המעמד הנשגב של מתן תורה והתגלות אלוקים. כולם דחפו את עצמם ובסופו של דבר הבחירה נפלה על זבולון אף על פי שהיו אחרים גדולים ממנו בידיעת התורה. למעשה זבולון למד פחות מאחרים מפני שהוא עסק בציד דגים וחלזונות ועשה ימים כלילות בלב ימים תוך כדי סכנת נפשות ולא היה בידו זמן רב לעסוק בתורה. אז מדוע בחרו אותו? מפני שהוא שכן, כפי שנאמר, לחוף ימים ישכון (בראשית מט, יג). ימים שניים. מי הם שני הימים? ים אחד הוא הים הגדול שעל חופו שכן, אולם מי הוא הים השני? הים השני הוא ים התורה, שדבריה משולים ודומים לים, והיא הים הרוחני של העולם כולו. זבולון לא נכנס לים התורה, אלא שכן על חופיו- על שפת הים ועזר לכל אחד שנכנס לימה של תורה, שיוכל לשחות בה ולעמוד בתוכה, ואף עשה שותפות עם יששכר אחיו, כדי שיוכל ללמוד תורה בלי הפרעות ובלי דאגות של פרנסה, הוא כלכל אותו על חשבונו ואפשר לו להתעמק בתורה לשהות בימה, ולהשקיע בה את כל גופו ונפשו ואלמלא זבולון לא היה יששכר יכול לעסוק בתורה כפי שעסק ואת השכר נתנו לזבולון , לפי שגדול המעשה יותר מן העושה, וקבעו אותו כממונה על לומדי התורה והעמידו אותו בראשו של חודש סיוון, שהוא חודש התורה.
אגדת התכלת

והייתה להם עוד סיבה למה לבחור את זבולון לחודש סיוון מפני שבאותו היום שהקב"ה ירד על הר סיני לתת תורה ומצוות לעולם, התעטפו פני השמים בטלית לבנה עם פתילי תכלת בציציותיה- להזכיר את המצוות ולטהר את פני העולם כשלג הלבן שהשכינה תוכל לרדת עליו, חיפשו טלית לבנה בשביל העולם ופתילי תכלת של החילזון ולא מצאו, אלא אצל זבולון, שהמפה שלו הייתה לבנה (במ"ר פ"ב) ותכלת החילזון בידו. ביקשו מזבולון לתת להם את המפה, לעטוף את העולם בטלית התכלת ובכך לסמל את מצוות ה'- נענה זבולון לבקשתם ונתן להם אלא שתנאי התנה איתם-שעליו לעמוד שם ולפקח, שאין אף אחד שיודע את סוד התכלת והחילזון- והסכימו לו והוא נקבע כממונה על החודש וטליתו נבחרה כדגל ישראל.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972