חודשי השנה / סיון / צרוף החודש

צרוף החודש
 


צירופו השמי של החודש הוא י.ו.ה.ה. היוצא מר"ת של הפסוק "יתדתיו ולצלע המשכן השנית" (תרומה כו', כ'), הרומז שכל התורה ניתנה לישראל כדי להשכין את אלוקים בעולם, והשינוי של סדר האותיות מי.ה.ו.ה. לי.ו.ה.ה. רומז שעל ידי עשרת הדיברות, נתמלא העולם ברחמי ה'- שהו"ו מסמלת אותם , והה"א של בריאת העולם הצטרפה לה"א של חמישה חומשי תורה. האות של החודש היא זי"ן שהיא האות החביבה לפני הקב"ה והרבה מצוות קשורות עם האות זי"ן והיא גם באה לרמוז שהתורה ניתנה בשבת ולהורות שחודש סיוון, שבו ניתנה התורה הוא חודש שבת ואליו מתכוננים בשבעה שבועות, ז' פעמים ז', והחג אינו אלא יום אחד כיום השבת. האות זי"ן שפירושה נשק רומזת גם על מאבקי הזן ומזין הדומים לקריעת ים סוף. כמו הלוחם והלחם ומביעה את הרעיון שהדגשנו לגבי השבטים: יששכר וזבולון, שאם אין תורה אין קמח, לחם גשמי לגוף ולחם רוחני לנשמה, כפי שנאמר "לכו לחמו בלחמי".

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972