דגל הצבי
 


בהר ציון היו נוהגים להניף דגלים רבים ביום העצמאות, לציון המאורע הגדול של החזרת עטרת העצמאות לקדמותה.. שהרי בעקבותיה של העצמאות המדינית שיש בה משום "אתחלתא דגאולה" התאפשר קיבוץ הגלויות שאליו התפללנו כל השנים.
אחד מן הדגלים שהיו מונפים בהר ביום זה היה דגל שבמרכזו רקום צבי, ובפי אנשי ההר הוא נקרא בשם "דגל קיבוץ הגלויות". דגל זה הונף לראשונה ביום שחגגה ישראל את כינוסם של מליון העולים הראשונים בארץ. לכבוד המאורע הניפו את הדגל הזה על כל אוניות ישראל שהפליגו בימים ההם להביא לארץ את שבי ציון, כדי שיעורר הדגל את בני העם בכל ארצות פזורם לשוב לארץ אבותם.
ומדוע בחרו לתת דווקא צורת הצבי בדגל זה? סיפר הממונה: כשביקשו החכמים להתקין סמל לדגל באו כל החיות שישראל נמשלה להן וביקשו שירקמו אותן בדגל זה. בא האריה ואמר: "הן עלי נאמר: ""גור אריה יהודה". ובאו אחרים וטענו את טענותיהם. עד שבא הצבי ואמר: " אם מבקשים אתם סמל לקיבוץ גלויות אין לכם כמותי בחיות. הרי שארץ זו דומה לי. מה אני קטן ודל – אך עורי מתפשט ומתפשט והופך לגוויל המחזיק את התורה כולה, גם ארץ ישראל שקטנה ודלה היא מתפשטת ומתפשטת ויכולה היא לקלוט רבבות ומליונים. שכבר אמר ירמיהו – "ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי..."
קבלו חכמי ישראל, וקבעו שיש לרקום את הצבי בדגל קיבוץ הגלויות. ורקמו את הצבי במרכז הדגל, וגופו פונה אל החוץ, וראשו נטוי לאחריו. ומתחתיו כתוב: "ברח דודי ודמה לך לצבי". לאמור: כמו צבי זה שלכל מקום שהוא הולך שב הוא למקומו לאחר זמן. כך גם ישראל. לכל מקום שהם הולכים – עתידים הם לחזור משם למקומם לאחר זמן.

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972