חגי ישראל / חג העצמאות / המנורה סמל המדינה

המנורה סמל המדינה
 


לכל מדינה ומדינה יש סמל משלה. כשקמה מדינת ישראל חיפשו חכמי העם סמל למדינה החדשה.
באו והציעו: תהיה היונה סמל למדינה. וסיפרו דברים רבים ויפים בשבחה. אמרו שהיא מנהמת בלי הרף על צרות ישראל ועל חורבן המקדש, והרי היא זו שהביאה עלה זית לנוח כסמל לשלום, ואנו זקוקים לשלום.
ובאו והציעו: יהיו לוחות הברית סמל המדינה. שהרי הם הביאו חוק ותורה לעם ולעולם.
והציעו את הצבי, שהוא סמל לקיבוץ גלויות.
והציעו את הסנה הבוער ואינו אוכל, שהוא סמל לנצח ישראל.
ודברו בשבחו של העץ הקטן, כמוהו כעם הקטן והנצחי.
והציעו את הארי, שנאמר גור אריה יהודה.
וקם אבא והציע: תהיה המנורה סמל למדינת ישראל, ולמה המנורה? שישראל נועד להיות אור לגויים, אור לעולם, והאור שהעלו במנורה בבית המקדש הראשון והשני הפיצה את האור הזה בעולם כולו. ועתה גם בימינו, בימי הבית השלישי – תשוב המנורה להאיר לעם ולעולם. וזכריה הנביא כאשר ניבא על חזון הגאולה ראה לפניו מנורה וגולה על ראשה.
והיה שם רב חכם אחד, שהסכים אף הוא לבחור במנורה כסמל המדינה, אלא שהוא נתן טעם אחר לכך. אמת שעלינו להיות אור לגויים, והמנורה צריכה להיות סמל לאור זה. אך בטרם יוכלו בני ישראל להביא את האור לעולם כולו – עליהם להתכנס מארבע כנפות הארץ, ולהתאחד בלב ונפש לעולם כולו – עליהם להתכנס מארבע כנפות הארץ, ולהתאחד בלב ונפש כעם אחד והמנורה מסמלת לנו את האיחוד השלם, כי היא נעשתה כולה מקשה אחת – כל קניה, גביעיה ציציה ופרחיה – כולם נעשו מקשה אחת.
קם חכם שלישי ואמר: יפה אמרתם. תהיה המנורה סמל לעם ישראל ומדינת ישראל לעם שנתאחד ונהיה אור לגויים. וטוב שהחומר לסמל הוא "מקשה" שיש במשמעותו גם "קשה מאד", מפני שאין ליצור מחומר אחד עם אחד המורכב מחוליות שונות, ועדות רבות. לא קל. קשה מאד.
ומכיוון שהסכימו שלושת החכמים לבחור במנורה – נתקבלה

כסמל של מדינת ישראל.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972