מקומות קדושים / מערת אליהו בחיפה / משלוח מנות מאליהו הנביא

משלוח מנות מאליהו הנביא
בימי אדר, החודש שאירע בו הנס לישראל, ירד הממונה לחיפה למערת אליהו הנביא שלמרגלות הכרמל, להתפלל בה.
 


לאחר הביקור במערה עלה הממונה אל ההר, טייל ביערות הכרמל ובשבילי ההרים, ובדרכו הגיע למקום הנקרא בשם "מוחרקה", שלפי אחת המסורות עמד שם המזבח שהקים אליהו הנביא. נכנס הממונה לביתו של ידידו הותיק מבית תשבצי המתגורר בקרבת מקום בין הגבעות והזמינו להשתתף עמו בטיול. נעתר הלה להזמנה ויחדיו יצאו לשוטט בסביבה. היה בו בטיול תענוג הגוף והנפש כאחד. כשעמד הממונה להיפרד מחבירו והפציר בו ליטול ממנו דורון בתורת משלוח מנות ודווקא דורון שאינו מצוי בעיר בין יושבי כרכים. הלך והוציא עוף מהלול רץ אל השוחט ושחטו והביאו אל הממונה.
הממונה חיכך בדבר. ראשית, למה יזכה הוא במה שאחרים אינם זוכים. שנית יש בדבר משום סרך עבירה על חוק הפיקוח. אלא שהלה הפציר בו ולא הרפה ממנו והדגיש את משאלתו שהעוף יעלה לרצון על שולחנם של האורחים המרובים השכיחים בבית הממונה בסעודת פורים. הממונה נכנע לרצונו של חברו, וקיבל את השי.בדרכו הביתה כשעבר הממונה ליד אחת המעברות נצנצה מחשבה בלבו שראוי להשאיר את הדורון לאחד הנצרכים שבאותו מקום. הרי זה משלוח מנות שנעשה מתנה לאביונים. הוא עטף את העוף השחוט בצירוף הירקות שקיבל מחברו – כדי לקיים שתי מנות – בסודר, והניחו על אבן בדרך הכניסה למעברה. וכדי להבטיח למקבלו שהעוף כשר בידו ואינו בשר שנתעלם מן העין, רשם על פתק "כשר בהחלט", "משלוח מנות לפורים ממערת אליהו" וקשרו בחותמת לרגלו של העוף. שמחה גדולה הייתה בלבו של הממונה על המעשה שעשה, ובטח בקב"ה שיזמן לו מקבל הגון לדורונו, נצרך אמיתי הראוי לכך.
בתחילת ניסן חזר וביקר הממונה במערת אליהו לשם סידורם של כמה עניינים של ערב פסח, שהוא יומו של אליהו ויום שחרורה של חיפה. בעודו במערה נכנסה אישה ובידה צלוחית של שמן שבאה לקיים נדרה לכבוד הנביא שהושיעה מן השמים בשעת דחקה. פרשה לה לפינה שבמערה ועמדה והתפללה תפילה בלחש, כך ש"שפתיה נעות וקולה לא ישמע". לאחר שסיימה תפילתה נכנסה ללשכת הממונה ומסרה לו את בקבוק השמן ואמרה לו שבאה לקיים נדר שנדרה לכבוד הנביא.


ביקש הממונה לדעת טיבו של דבר. פתחה ואמרה לו:
"אשה ענייה אני, גרה עם בתי הקטנה במעברה שבהרי הכרמל. פרנסתי על כביסה שאני עושה בבתיהם של ישראל. פעם אחת חלתי מרוב עבודה וחולשה, ונפלתי למשכב. הרופא אמר לי שאני זקוקה למזון טוב שיחזק את כוחי לשוב לאיתני. ברם, מזון טוב מנין ואני עניה וגלמודה. ולא עוד אלא שמחמת עוני ומחסור שלחתי את ילדתי הקטנה לעבודת הכביסה במקומי שתשתכר לפת קיבר לפחות. והנה בערב פורים חזרה הילדה לבית מאוחר בלילה, קפצה לחדר בצהלת שמחה: אימא, מתנה מאליהו הנביא, משלוח מנות מאליהו הנביא, תרופה למחלתך יש בידי מאליהו הנביא. מיד הניחה על גבי השולחן את שמצאה בכניסה למעברה. פתחנו את החבילה ומצאנו עוף שחוט ובו חותמת כשר ממערת אליהו הנביא ועמו בולבסים לתבלין. וכשאכלתי מן העוף והבולבוסים באה לי רפואה מיד. הבשר היה רך וטוב, והעיקר שידעתי שזה נשלח מאליהו הנביא. באותה שעה נדרתי לעלות למערה ולהביא שם שמן למאור".
נטל הממונה את צלוחית השמן והועידה לליל הפסח. לכשיבוא אליהו יראה את האור המאיר.
 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972