ספורי ילדים / פורים / השקל בפורים

השקל בפורים
 

יריד מחצית השקל

אומרים: כיפורים כ-פורים . ואמנם, בפורים, כמו בערב יום הכיפורים, נוהגים לקיים בבתי-הכנסת יריד של צדקה לפני קריאת המגילה. מציבים קערות של צדקה על כל השולחנות וכל אחד נותן תרומתו בעין יפה.
הצדקה שנותנים בפורים נקראת בשם "מחצית השקל", והיא זכר למס שהיה נהוג בישראל בימים קדומים והוא נזכר אף בתורה. "מחצית השקל" יש בה גם זכרון למעשה המן, אותו רשע שקנה מידי אחשוורוש את כל היהודים, כדי שיוכל להשמידם ושילם עבורם עשרת אלפים שקלי כסף.
.זה היה לפני יותר מאלפיים שנה. אך בכל שנה, כאשר מגיע חג הפורים, קם השטן וטוען לפני הקב"ה: ביום זה ישראל מכורים לי, ואני רשאי לעשות בהם כטוב בעיני שהרי המן שילם עבורם בכסף מלא למלך אחשוורוש, וכדי לבטל את טענתו של השטן קבעו חכמים שביום זה יפדה עצמו כל אדם מישראל במחיר מחצית השקל שיתרום לצדקה. ובמצווה זו חייבים אפילו ילדים קטנים, מפני שהמן רצה להשמיד את כל היהודים, מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן טף ונשים.


שקל ''ונהפוך הוא''

מנהג הוא בישראל, לתת מחצית השקל לצדקה בפורים, לפני קריאת המגילה. מנהג זה בא כזכר למחצית השקל שהיו בני ישראל מנדבים למקדש בחודש אדר בזמן שבית המקדש היה קיים. ומנהג זה בא כזכר לעשרת אלפים שקל כסף שנתן המן למלך אחשוורוש כדי שיתן לו רשות להשמיד ולהרוג את כל היהודים.
כאשר כתבו מרדכי ואסתר מגילות ליהודים, ובקשו מהם לשמור את זכר ימי הפורים לדורותיהם, קבעו שיש לתת מחצית השקל לצדקה, כדי שבזכות מעשה זה יינצלו היהודים מידי כל צר וצורר.
ואנשי הסוד מספרים כי מרדכי קבע מטבע מיוחדת לצורך מחצית השקל. על צידו האחד של המטבע הייתה דמותו שלו לבוש שק ואפר ועל צידו השני – אסתר בעטרת זהב לראשה. ומטבע זו באה להדגיש את הנס של "ונהפוך הוא" שק ואפר – לעטרת מלכות.חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972