כוחו של אליהו

ר' ירוחם העיוור גילה סוד גדול בכוחו של אליהו הנביא. אליהו הנביא נכנס חי למרומים והוא חי לנצח. ובעצם יש לשאול: נכנס חי, מילא הוא זכה לכך. גם חנוך נכנס חי, אבל למה הוא חי וקיים ?
שמא תאמר אין המות שולט במרומים, הרי ידוע שכמה וכמה לגיונות של מלאכים נוצרים וכלים באותו היום, ומה זכותו של אליהו לחיים ארוכים ? זכותו איננה לא בגדולתו ולא בקנאותו, אמר ר' ירוחם, אלא בכיבוד האבות שהוא נוהג בהם במערת המכפלה. מלבישם רוחצם, ומעמידם, שעל כך מבטיחה התורה: "כבד את אביך... למען יאריכון ימיך..."
ועוד הוסיף וסיפר: מעשה ברבי אחד בעל שם שהפציר באליהו שיראה לו מקומו בגן עדן. העלה אותו אליהו להיכל העליון והראה לו את מקומו וחופתו.כשעמדו שם, שמע לפתע קול מצהלות של סוס. נרתע הרבי לאחור ושאל את אליהו:
קול סוס זה מהו ?
ענה לו אליהו: זהו סוסו של נונוס בעל העגלה, שישב לידך עם סוסו ועגלתו.
נבהל הרבי: שכנים כאלה בגן עדן ?
כשירד למטה הלך לחפש את נונוב בעל העגלה, ונודע לו שהוא גר בכפר נידח. הרבי לא התעצל והלך לשם, שאל את ראשי הכפר עליו. השתוממו האנשים מה לרבי ולבעל עגלה הדיוט זה ?
שלח הרבי שליחים לבעל העגלה והזמינו לבוא אליו, אך בעל העגלה סירב לבוא.
תגידו לרבי שאין לי פנאי לבוא אליו, אמר.
תשובתו עוררה רוגז רב אצל אנשי הכפר וכמעט שרצו לקרעו כדג על גסות כזו.
הלכו ואמרו לרבי: נונוס אמר שאין לו פנאי.
הרבי לא התרגז, ואמר: טוב, מכיון שאין לו פנאי לבוא, עלי ללכת אצלו.
כשבא הרבי לביתו יצא נונוס לקראתו והתנצל כשדמעות בעיניו.
רבינו ! תיכנס לביתי ותראה במו עיניך שאין לי פנאי, אם זקנה וחולה מוטלת על ערש דוי, אני מלבישה מאכילה ושומר עליה. איני יכול לעזבה לבדה. רק בלילה כשהיא ישנה אני לוקח את הסוס והעגלה ויוצא להרויח למחייתה.
כששמע הרבי את דבריו והתבונן בביתו ובאימו הזקנה והחולה, התמלא שמחה רבה, נשק לראשו של בעל העגלה, ואמר לאנשיו: אשרי חלקי שזכיתי להיות שכנו של זה בגן עדן.
כשעלה הרבי בפעם שניה למרומים לראות את מקומו ושמע מצהלות הסוס, פעם ליבו מאד וענה לו בשירה, והשתלבו והתאחדו מצהלות הסוס עם צהלת שירת ההויה כולה, זו השירה שנשמת כל חי יש לה בה פרק שירה, שירת היקום בכל יום ויום.

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972